ناشر: نخل دانش ، تهران
تعداد عنوان ها: 1
اصول طراحی سیستم های تعلیق وفرمان خودرو،جعفری،نخل دانش
علی اصغر جعفری؛ رضا کاظمی؛ محمدمهدی انصاری موحد
70,000