ناشر: دایره دانش ، تهران
تعداد عنوان ها: 42
معماری ایران باستان،کوشکی،دایره دانش
مینا کوشکی؛ یوسف افتخاری
175,000
ارتعاشات مهندسی،دانیل اینمن،کامیاب،دایره دانش
دانیل جی. اینمن؛ علی کامیاب
340,000
مکانیک شکل دهی ورق ها،مارسینیاک،کامیاب،دایره دانش
ز.مارک سینیاک؛ علی کامیاب؛ ج.ل.دانگان ؛ س.ج.هو
170,000
اصول و مبانی مدیریت بازار،قربانی،دایره دانش
علی قربانی؛ حسین مرید سادات
230,000
آمار و احتمالات و کاربرد آن،طاهرخانی،دایره دانش
صغری طاهر خانی؛ یداله کثیرلو
80,000
آشنایی با نظریه اعداد،پرهیزکاری،دایره دانش
بیژن پرهیزکاری؛ زیبا دوست طلب
60,000
آنالیز چند متغیره،طاهرخانی،دایره دانش
صغری طاهرخانی؛ نجم الدین گنج خانلو
115,000
صحه گذاری سیستم های اندازه گیری ، حسینی،دایره دانش
غلامرضا حسینی؛ سیدرضا هاشمی نساز
70,000
معماری:فرم،فضا و نظم،،چینگ،حسینی،و5،دایره دانش
فرانسیس دی.کی.چینگ؛ فرشید حسینی
245,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 صفحه بعد آخرین صفحه