ناشر: دانشگاه سیستان و بلوچستان
تعداد عنوان ها: 14
معماری سازمانی،یعقوبی،د.سیستان و بلوچستان
نورمحمد یعقوبی؛ رویا شاکری
125,000
بیمه های گروهی و تکنیک های فروش،یعقوبی،د.سیستان بلوچستان
نورمحمد یعقوبی؛ حسین روحی؛ جعفر یحیوی قره باغ
100,000
درسنامه اصول حسابداری(2)،زراعتگری،د.سیستان بلوچستان
رامین زراعتگری؛ ریحانه قنبرپورلیموئی
95,000
مدیریت زنجیره تامین،کرد،د.سیستان بلوچستان
باقر کرد؛ محمدجواد جمشیدی
145,000
سینتیک،ترمودینامیک و مکانیسم واکنش های کمپلکس های معدنی ج1،رضوانی،د.سیستان بلوچستان
علیرضا رضوانی؛ علیرضا صالحی راد؛ مریم بهزاد خوشگوئی
145,000
مقدمه ای بر آنالیز عددی ج1،استوئر،عرب عامری،د.سیستان بلوچستان
جی.استوئر ؛ مریم عرب عامری؛ آر.بولیرش
145,000
سیستم مدیریت دوره های آموزش مبتنی بر مودل،اسمعیلی،د.سیستان بلوچستان
هادی اسمعیلی؛ شاهپور رحمانی؛ سعادت پورمظفری
125,000
انتقال جرم شامل 88 مثال حل شده،رحیم،د.سیستان بلوچستان
رهبر رحیمی؛ میترا صمدی؛ سمانه کرمی
95,000
مقدمه ای بر سریهای زمانی و پیش بینی ج 1 ، امینی،د.سیستان بلوچستان
پتر. جی. براکول؛ محمد امینی؛ ریچارد. آ. دیویس؛ ابوالقاسم بزرگ نیا؛ محمدحسین دهقان
23,000