ناشر: دانشگاه کردستان
تعداد عنوان ها: 10
معماری اطلاعات:راهنمای فرآیند طراحی وب،کریستینا،حسینی،د.کردستان
مهدی حسینی؛ کریستینا ودکه؛ شعله ارسطوپور؛ آستین گولا؛ شهین رحیمی
250,000
مقدمه ای بر تحلیل رگرسیون خطی،مونتگمری،اسماعیل زاده،د.کردستان،د.خوارزمی
داگلاس مونتگمری؛ نبز اسماعیل زاده؛ الیزابت پک؛ جافری وینینگ
420,000
زیست شناسی و فن آوری پس از برداشت برای حفظ کیفیت میوه ها، رمضانیان
دانیل والرو؛ محمود کوشش صبا؛ اصغر رمضانیان
200,000
ترکیبات طبیعی(زیست شناسی،شیمی و بیوتکنولوژی ترکیبات گیاهی)،راسل،حیدری زاده،د.کردستان
مسعودحیدری زاده؛ باب بی.بیوکنن؛ راسل ال.جونز؛ ویلهلم گرویسم
90,000
بلورشناسی هندسی و خواص نوری بلورها،وزیری،د.تربیت معلم
حسین معین وزیری؛ حسین عزیزی؛ حسینعلی الهی مهر
18,500