ناشر: تولید دانش ، تهران
تعداد عنوان ها: 1
نقش ارزشهای اسلامی در فرایند نظارت و کنترل سازمان ، احمدی
علیرضا علی احمدی؛ مصطفی کاظمی؛ محمد مولائی
10,000