ناشر: الیاس ، تهران
تعداد عنوان ها: 22
آموزش کاربردی PDMS در طراحی Piping،عباسیان وحدت،الیاس
سعید عباسیان وحدت؛ محمد ضامن
350,000
گوهر تراشی 1 ، علیمردانی ، الیاس
وحید علیمردانی
250,000
پیزو الکتریک و کاربردهای آن ، دنیاماتی ، الیاس
امیر طلوع دنیاماتی؛ محمدرضا قریب؛ هاشم رودی
55,000
طراحی شبکه های جمع آوری فاضلاب SEWERCAD،نظری،الیاس
علی نظری؛ حامدرضا حامدی پور
85,000
حجم عملیات خاکی، مسیب زاده
مهدی مسیب زاده
70,000
گوهرنشانی ، علیمردانی،الیاس
طلیعه علیمردانی؛ هدیه علیمردانی
240,000