ناشر: الیاس ، تهران
تعداد عنوان ها: 23
تمرینات جامع نرم افزارهای کتیا و سالیدورک ، ملالو ، الیاس
محسن ملالو؛ محسن سفرجوقی فراهانی
400,000
آموزش کاربردی PDMS در طراحی Piping،عباسیان وحدت،الیاس
سعید عباسیان وحدت؛ محمد ضامن
350,000
گوهر تراشی 1 ، علیمردانی ، الیاس
وحید علیمردانی
250,000
طراحی شبکه های جمع آوری فاضلاب SEWERCAD،نظری،الیاس
علی نظری؛ حامدرضا حامدی پور
85,000
حجم عملیات خاکی، مسیب زاده
مهدی مسیب زاده
70,000
پیزو الکتریک و کاربردهای آن ، دنیاماتی ، الیاس
امیر طلوع دنیاماتی؛ محمدرضا قریب؛ هاشم رودی
55,000
گوهرنشانی ، علیمردانی،الیاس
طلیعه علیمردانی؛ هدیه علیمردانی
240,000