ناشر: کتاب جوانان ، تهران
تعداد عنوان ها: 2
خلاصه مباحث کارشناسی ارشد حساب داری صنعتی ، علائی
مهران علائی؛ علی بعیدی مفردنیا
50,000