ناشر: آراد کتاب ، تهران
تعداد عنوان ها: 16
مبانی فیبرهای نوری پلاستیکی،یاسوهیرو،اسمعیلی سراجی،موج
فرامرز اسمعیلی سراجی؛ یاسوهیرو کوئیکه
185,000
شهر خلاق:الگویی نوین برای توسعه دانش بنیان در حوزه مدیریت شهری،مشکینی،آراد
ابوالفضل مشکینی؛ حسین حاتمی نژاد؛ حافظ مهدنژاد؛ فریاد پرهیز
200,000
راهنمای مسائل نظریه اساسی مدارها و شبکه ها ج2 ، دسور،آراد
پوریا رمضی؛ بابک شعیبی؛ سینا اسدالهی
215,000
راهنمای فارسی عمومی فتوحی ، کتابچی ، آرادکتاب
منصور کتابچی و مینو کتابچی
140,000
اتومبیل پراید:شناخت و تعمیرات(ویرایش2)،عمادی
امیر حسین عمادی؛ حسن رضایی
75,000