ناشر: پرهام نقش ، تهران
تعداد عنوان ها: 7
سرشت نظم2:فرآیند آفرینش حیات،کریستوفر الکساندر،صبری،پرهام نقش
سیروس صبری؛ کریستوفر الکساندر؛ علی اکبری
185,000
سرشت نظم1:پدیده حیات،کریستوفر الکساندر،صبری،پرهام نقش
رضا سیروس صبری؛ کریستوفر الکساندر؛ علی اکبری
280,000
مبانی نظری مرمت ، میردانش ، پرهام نقش
سیدمهدی میردانش؛ مجیدکفائی قائنی
250,000
معماری،فرم،فضا و نظم،چینگ،رضوی،و4،پرهام نقش
مریم رضوی؛ فرانسیس دی کی چینگ؛ سعید آقائی
290,000
خط معماری،منصورپور،پرهام نقش
مجید منصورپور
290,000
پلان گرافیک ، ویرایش 5 ، داویس ، رضوی،پرهام نقش
دیوید. ا. داویس؛ زهرا رضوی؛ تئودور واکر
195,000