ناشر: نیکوروش ، یزدخرید
تعداد عنوان ها: 19
مدیریت ارزش،همیلتون،کشورشاهی،نیکوروش یزد
محمدکاظم کشورشاهی؛ آلبرت همیلتون؛ محمدرضا رضایی نژاد؛ مهدی تقوی
170,000
نگاهی جامع بر ابعاد تجارت الکترونیک،کشورشاهی،نیکوروش یزد
محمدکاظم کشورشاهی؛ محمدرضا رضایی نژاد؛ مهدی تقوی؛ امیرحسین رضایی نژاد
70,000
استرس ، آرامش ، آزادنیا ، نیکوروش
ابوالفضل آزادنیا؛ سمیه سلطانی
35,000
طراحی یک نظام کارآمد پرداخت در ازای عملکرد ، میرحسینی زواره
هیات حمایت از نظام های شایسته سالاری؛ مهدی میرحسینی زواره؛ حسین پهلوانیان
30,000
مدیریت منابع انسانی ج2،آرمسترانگ،پهلوانیان،نیکوروش یزد
میشل آرمسترانگ؛ حسین پهلوانیان؛ سیدمهدی میرحسینی زواره؛ جمشید کمایی
110,000
یک قرن دگرگونی (ج1) ، منشادی
مهدی دهقان منشادی؛ لیلاالسادات هاشمی باجگانی
70,000
مدیریت راهبردی در سازمان های کوچک و متوسط ، پهلوانیان
حسین پهلوانیان؛ غلامعلی مقصودبیگی نژاد
28,000