ناشر: دانشگاه آزاد ، یزد
تعداد عنوان ها: 37
مجنون لیلی ، نجاریان
محمدرضا نجاریان
15,000
فیزیک پیش دانشگاهی ، پورهاشمی
محمد پورهاشمی؛ حمیدرضا قانع
32,000
راهنما گرامر کاربردی ؛ ویرایش3 ، عماری
رایموند مورفی؛ سوسن عماری
45,000
خواستن و برخاستن ، زمانی
علیرضا زمانی
30,000
مروری بر معادلات دیفرانسیل معمولی و کاربردهای آن ، کمالی،د.آ.یزد
حمیدرضا کمالی؛ حمید مظاهری؛ محمدرضا حدادی
35,000
مبانی الکترونیک صنعتی ، شایسته
علی امام حسینی؛ محمدرضا شایسته
55,000
آزمایشگاه میکروب شناسی جلد1 ، کرمانشاهی،د.یزد
روحا کسرای کرمانشاهی؛ محمدجواد کاظمی؛ مرضیه طاهرزاده
70,000
مقدمه ای بر شیمی ترکیبات قفسی و خوشه ای بور ، طباطبایی
معصومه طباطبایی؛ ایران شیخ شعاعی
30,000
روشهای تولیدی منسوجات بی بافت ، شهوازیان،د.یزد
محمد شهوازیان؛ وحید محمدی
40,000
آیین پژوهش های ادبی ، صادق زاده
محمود صادق زاده
35,000
بافندگی حلقوی تاری اصول مهندسی و روشهای تولید ، یزدانشناس
محمداسماعیل یزدانشناس؛ مهدی سروش؛ رامین جلادت
40,000
محوطه سازی ، دشتی ، د.آ.یزد
محمدعلی دشتی؛ کاظم یاوری نسب
30,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 صفحه بعد آخرین صفحه