ناشر: سخن گستر ، مشهد
تعداد عنوان ها: 19
راهنمای جامع مصور پرورش قارچ های خوراکی ، استیمتز ، جعفرنیا
ساسان جعفرنیا؛ پاول استیمتز؛ مهدی داعی؛ جی اس شیلتون
180,000
راهنمای جامع و مصور داروسازی گیاهی ، جعفرنیا
ساسان جعفرنیا؛ مهدی صفایی خرم؛ سارا خسروشاهی؛ سحر خوش قامت
90,000
طراحی و نصب سیستم های بیاری فضای سبز ، جعفرنیا
مایکل مک کینلی؛ ساسان جعفرنیا؛ مهدی صفایی خرم
60,000
فرهنگ دانشجویان مهندسی عمران ، تفکری
محمد جواد تفکری؛ ابوذر حاتمی
35,000
سیستم مدل سازی حوضه آبریز(آشنایی با نرم افزارWMS)،اکبرپور،سخن گسترمشهد
ابوالفضل اکبرپور؛ آزمایشگاه تحقیقاتی مدل سازی محیط زیست دانشگاه بریگهام یانگ؛ محمد کبارفرد؛ فهیمه عنابی
40,000
گرده درمانی ، سعادتمند
جواد سعادتمند
24,000