ناشر: آسمان نگار ، اصفهان
تعداد عنوان ها: 7
مددکاری اجتماعی و رفاه اجتماعی ج2،ایروانی،آسمان نگار
محمدرضا ایروانی؛ فائژه نقی پور؛ کرم اله جوانمرد؛ ریحانه شجاعی جشوقانی
130,000
فرآیند مددکاری اجتماعی و کارورزی،واتسون،ایروانی،آسمان نگار
بتول امین جعفری؛ دیوید واتسون؛ جانیس وست؛ محمدرضا ایروانی؛ کرم اله جوانمرد؛ کاظم قجاوند
100,000
فنون مشاوره و راهنمایی در مددکاری اجتماعی،لیزامیلر،ایروانی،آسمان نگار
لیزا میلر؛ محدرضا ایروانی؛ کرم اله جوانمرد؛ اعظم ابراهیم نجف آبادی؛ کاظم قجاوند؛ هاجر جان نثاری
125,000
مهارت های مددکاری اجتماعی،پاملا،جعفری،آسمان نگار
پاملا ترویتیک؛ بتول امین جعفری؛ محمدرضا ایروانی؛ کاظم قجاوند؛ رضا جوادیان؛ علی هاشمیانفر
60,000
نظریه ها و مفاهیم مددکاری اجتماعی،هیلی،ایروانی،آسمان نگار
کارن هیلی؛ محمدرضا ایروانی؛ شهرام باسیتی؛ کرم اله جوانمرد؛ کاظم قجاوند
100,000
ترجمه و راهنمای نگارش پیشرفته، آرنودت،مظاهری،آسمان نگاراصفهان
مارتین آرنودت؛ الهه مظاهری؛ مری آلن برت
20,000