ناشر: مرزدانش ، تهران
تعداد عنوان ها: 133
راهنمای کاربردی داروهای دامپزشکی ، ترکمن
احمدرضا الهیارترکمن؛ خشایار افشارپاد
800,000
اصول و راهنمای واکسیناسیون دام های کوچک و پرندگان ، براتی
محمداسمعیل براتی؛ خشایار افشارپاد
250,000
راهنمای پرورش و نگهداری اسب(همراه اطلس رنگی)،جوادی،مرزدانش
محمدمهدی حاجی سید جوادی؛ محمدعلی حاجی سید جوادی
250,000
خاک دیاتومه ، زارع ، مرزدانش
فرشید شخصی زارع
250,000
حیوانات خانگی ، افشارپاد
خشایار افشارپاد؛ احمدرضا الهیارترکمن
200,000
فرآوری و مدیریت کیفیت شیر ، معین ، مرزدانش
یوسف مولائی معین؛ سی دیت و همکاران
300,000
بیماری های گیاهان زراعی،نوراللهی،مرزدانش
خشنود نوراللهی؛ سجاد آسترکی
250,000
اطلس رنگی آفات درختان میوه،بالو،مرزدانش
مجید میراب بالو؛ امید گلابتونچی؛ حمیدرضا پویان؛ پریسا حیدری
300,000
مبانی ریخت شناسی و تشریح گیاهان،دوالفقاری نسب،مرزدانش
رحیم ذوالفقاری نسب؛ حسن قربانی قوژدی؛ عباس بیابانی؛ محمدرضا عامریان
200,000
طراحی فضای سبز،رابینسون،حیدری،د.ایلام،مرزدانش
نیک رابینسون؛ مهدی حیدری؛ سینا عطار روشن؛ صفورا عبدالله زاده؛ ساناز لیتکوهی
300,000
مروری بر آنفلونزای طیور ، کاشانی فرد ، مرزدانش
بهزاد کاشانی فرد؛ احمدرضا الهیارترکمن
70,000
بیماری های قابل انتقال از حیوانات خانگی به انسان ، گنجعلی ، مرز دانش
اسکات؛ هادی گنجعلی؛ بشرا الیاسی؛ فولفرد؛ سامان سلمانی؛ عرفان صادقی مبارکه؛ مجتبی غلامیان
300,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 صفحه بعد آخرین صفحه