ناشر: مرزدانش ، تهران
تعداد عنوان ها: 153
راهنمای کاربردی ضدانگلی و واکسیناسیون در دام های کوچک ، قاسمی ، مرزدانش
فائزه قاسمی؛ سینا نظری؛ علی اکبر مزینانی؛ سیده فاطمه مصباحی؛ احمدرضا الهیارترکمن
200,000
کلیات مهمترین بیماری های مشترک انسان و دام (زئونوز) ، نظری ، مرزدانش
سینا نظری؛ سیده فاطمه مصباحی؛ علی اکبر مزینانی؛ فائزه قاسمی
400,000
بیماری های قابل انتقال از حیوانات خانگی به انسان ،صادقی مبارکه ، مرز دانش
عرفان صادقی مبارکه؛ اسکات؛ فولفرد؛ بشرا الیاسی؛ علیرضا شیخیه گل زردی؛ سامان سلمانی؛ ناهید وثوقی کیاسری
500,000
راهنمای تشخیص و درمان بیماری های دامهای بزرگ ، مصباحی ، مرزدانش
سیده فاطمه مصباحی؛ فائزه قاسمی؛ سینا نظری؛ علی اکبر مزینانی؛ احمدرضا الهیار ترکمن
250,000
پرورش بلدرچین ، سعیدی نژاد ، مرزدانش
حمیدرضا سعیدی نژاد
200,000
راهنمای تشخیص و درمان بیماری های متداول ، نظری ، مرزدانش
سینا نظری؛ علی اکبر مزینانی؛ سیده فاطمه مصباحی؛ فائزه قاسمی؛ احمدرضا الهیارترکمن
250,000
مهمترین بیماری های متابولیک ، مزینانی ، مرزدانش
علی اکبر مزینانی؛ سینا نظری؛ سیده فاطمه مصباحی؛ فائزه قاسمی؛ احمدرضا الهیارترکمن
250,000
دندانپزشکی حیوانات ، سلمانی ، مرزدانش
سامان سلمانی؛ گورل ؛ بشرا الیاسی؛ اندرسون؛ لین؛ نیما عبدی خورسند؛ نیلوفر صیدی
500,000
اصول پرورش طیور حلال گوشت ، خجسته کی ، مرزدانش
مهدی حجسته کی؛ محمدرضا بهرامی؛ علی سلیمانی فر؛ علیرضا جعفری؛ محمد یگانه پرست
250,000
خاک دیاتومه ، زارع ، مرزدانش
فرشید شخصی زارع
250,000
حیوانات خانگی ، افشارپاد
خشایار افشارپاد؛ احمدرضا الهیارترکمن
200,000
راهنمای کاربردی داروهای دامپزشکی ، ترکمن
احمدرضا الهیارترکمن؛ خشایار افشارپاد
1,000,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 صفحه بعد آخرین صفحه