ناشر: سبیکه ، قم
تعداد عنوان ها: 2
سیری درون اتم ، آسیموف ، رضایی
ایزاک آسیموف؛ آرمان رضایی؛ الهام ونکی
10,000