ناشر: مهربان ، تهران
تعداد عنوان ها: 53
مهارت در امواج الیوت ، محمدی ، مهربان
کنستانس براون؛ علی محمدی
410,000
اصول حسابداری 1 ، مجتهدزاده ، مهربان
ویدا مجتهدزاده؛ سیدحسین علوی طبری
530,000
مباحث منتخب در مدیریت زنجیره ی تامین ، جعفرنژاد ، مهربان
احمد جعفرنژاد؛ علی مروتی شریف آبادی؛ فائزه اسدیان اردکانی
410,000
مدیریت استراتژیک با رویکرد ریسک،صفری،مهربان
حسین صفری؛ عباس ابراهیمی
200,000
کج رفتاری : شکل گیری اقتصاد رفتاری ، شهائی
ریچارد تیلر؛ بهنام شهائی
600,000
مدیریت،جان هندرای،خلیلی شورینی،مهربان
جان هندرای؛ سهراب و مرتضی خلیلی شورینی
100,000
نسل چهارم بازاریابی،کاتلر،عمویی اوجاکی،مهربان
فیلیپ کاتلر؛ علی عمویی اوجاکی؛ هرماوان کارتاجایا؛ شهریار محسنین؛ آوا شفیعی؛ ایوان ستیاوان
120,000
مدیریت منابع انسانی،ریموند،خراسانی،مهربان
ریموند نوئه؛ اباصلت خراسانی؛ سمیه رحیمی؛ مهدی مهدی؛ رامین نجفی
400,000
مدل 34000 منابع انسانی جایزه استاندارد34000،قلی پور،مهربان
آرین قلی پور؛ ندا محمد اسماعیلی؛ افشین دبیری
150,000
مدیریت استعدادها،قلی پور،مهربان
آرین قلی پور؛ نیره افتخار
180,000
مدیریت ریسک منابع انسانی ، قلی پور ، مهربان
آرین قلی پور؛ الهام ابراهیمی
170,000
جامعه شناسی مصرف،جوئل،حیدرزاده،مهربان
کامبیز حیدرزاده؛ جوئل استیلرمن؛ مرجان مهیمنی
220,000
چهار لنز نوآوری(ابزاری قدرتمند برای تفکر خلاق)،گیبسون،توکلی،مهربان
روان گیبسون؛ مصطفی صفدری رنجبر؛ غلامرضا توکلی
390,000
مدیریت ارتباط با مشتری،کومار،نوروزی،مهربان
وی کومار؛ حسین نوروزی؛ ورنر رینارتس؛ سجاد عبدالله پور
400,000
فروش تحول آفرین،کاتلر،عالی،مهربان
صمد عالی؛ فیلیپ کاتلر؛ مارین دینجینا؛ والدمار فورچ
130,000
گروه های تمرکز،ریچارد کروگر،کوشا زاده،مهربان
ریچارد کروگر؛ ماری آن کیسی
240,000
بازاریابی محتوای جهانی،پم دینر،بخشی زاده برج،مهربان
کبر بخشی زاده برج؛ پم دیدنر؛ حامد نصیری؛ علیرضا روح پور خانقلی
180,000
معامله گری با ذهن آگاهانه،گری دیتون،نظام آبادی،مهربان
ریحانه نظام آبادی؛ گری دیتون؛ مائده نعمتی؛ علی محمدی
230,000
مدیریت پایدار منابع انسانی ج1،زنیک،دهقانان،مهربان
اینا اهنرت؛ حامد دهقانان؛ علی محمدی نسب؛ وس هری؛ کلاوس جی زینک؛ الهه مهدی زاده
200,000
روش تحقیق کسب و کار،دونالد کوپر،اسفیدانی،عزتی،مهربان
دونالد کوپر؛ محمدرحیم اسفیدانی؛ حمیدرضا عزتی؛ پاملا شیندلر
350,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 صفحه بعد آخرین صفحه