ناشر: متفکران ، تهران
تعداد عنوان ها: 11
راهنمای ترمودینامیک با نگرش مهدسی،سنجل،پوستی،و3،متفکران
یوسن ای سنجل؛ بهرام پوستی؛ میخائیل ای بولز
250,000
مقاومت مصالح،جانستون،پوستی،و5،متفکران
فردیناند پی.پیر؛ بهرام پوستی؛ ای. راسل جانستون؛ جان تی .ولف؛ دیوید اف. مازروک
550,000
طراحی سازه های بتنی با استفاده از نرم افزارهای ETABS 2000 ، باجی،متفکران
محمدعلی برخورداری؛ حسن باجی؛ جواد هاشمی
90,000
مرجع کامل شناخت مصالح ساختمانی،نهری،متفکران
امیر سرمدنهری؛ محسن کاردان
180,000
طراحی سازه های فولادی با استفاده از نرم افزار ETABS 2000 ، باجی،متفکران
محمدعلی برخورداری؛ حسن باجی؛ جواد هاشمی
90,000
ترمودینامیک با نگرش مهندسی،سنجل،پوستی،متفکران
یونس ای سنجل؛ بهرام پوستی؛ میخائیل ای بولز
550,000