ناشر: دانشگاه شاهد ، تهران
تعداد عنوان ها: 67
طراحی سیستم های خورشیدی با استفاده با MATLAB ، بسمی ، د.شاهد
تامر خطیب؛ محمدرضا بسمی؛ ویلفرید المنرایش؛ علی قاسمی
295,000
نظربه بازی همکارانه ، نویدی ، د.شاهد
حمید رضا نویدی؛ فاطمه بابایی
258,000
علم و توسعه هایپرتروفی عضلانی ، صمدی ، د.شاهد
علی صمدی؛ برد شونفلد؛ جواد طلوعی آذر
248,000
برنامه ریزی و بهینه سازی سامانه های ذخیره خودکار ، موسوی ، د.شاهد
سیدمیثم موسوی؛ بهنام وحدانی؛ وحید محققی
238,000
تکنولوژی گلخانه،ساخت و کنترل شرایط محیطی ، د.شاهد
سیدجلال طباطبائی؛ مرتضی تاکی
215,000
مفاهیم آمار و احتمالات،اوغان،د.شاهد
حسن امیری اوغان؛ محم حسین فتوکیان
188,000
مدیریت زنجیره تامین،چوپرا،صحرائیان،و5،د.شاهد
سونیل چوپرا؛ راشد صحرائیان؛ پیتر میندل؛ رضا کامران راد
320,000
رویکردهای نوین در مدیریت سبد پروژه،محققی،د.شاهد
وحید متقی؛ میثم موسوی؛ بهنام وحدانی
196,000
روش تحقیق در تربیت بدنی،کریس گرتن،نصیری،د.شاهد
اسماعیل نصیری؛ کریس گرتن؛ جواد افشاری؛ ایان جونز
177,000
رویکردی نوین در تصمیم گیری های چندمعیاره،بشیری،د.شاهد
مهدی بشیری؛ طه حسین حجازی؛ حسین محتجب
138,000
آشنایی با نرم افزار گمز GAMS،بشیری،د.شاهد
مهدی بشیری؛ حمیدرضا رضایی
115,000
میکروب شناسی نیتریفیکاسیون و دنیتریفیکاسیون،ارجمندزادگان،د.شاهد
محمدارجمندزادگان ؛ پرویز اولیا؛ مریم صدرنیا؛ مریم السادات طیبون
95,000
طراحی سیستمهای صنعتی1:(مکان یابی،استقرار تسهیلات)بشیری،د.شاهد
مهدی بشیری؛ عباس حسینی جو؛ جواد حسینی نژاد
195,000
درآمدی بر نظریه کدگذاری،لینگ،شریفی،د.شاهد
سان لینگ؛ حسام الدین شریفی؛ کبری علی محمدی؛ چائو پینگ شینگ
153,000
میکروب شناسی مولکولی بیماری های عفونی پوست(باکتریایی و قارچی)،اولیا،د.شاهد
پرویز اولیا؛ شبنم حیدرزاده خویی؛ امیرهوشنگ احسانی؛ حمیدرضا احمدی آشتیانی؛ حسین رستگار
168,000
مبانی آنالیز عددی،تاری مرزآباد،د.شاهد
ابوالفضل تاری مرزآباد
156,000
طراحی مدارهای مجتمع CMOS،نیل وست،محمدزاده،و4،د.شاهد
نیل وست؛ ناصر محمدزاده؛ دیوید هریس
192,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 صفحه بعد آخرین صفحه