ناشر: نیوشانگار ، تهران
تعداد عنوان ها: 4
محاسبات عددی ، فرامرزی
حسین فرامرزی
350,000