ناشر: امید انقلاب ، تهران
تعداد عنوان ها: 82
ترمودینامیک پیشرفته برای مهندسان،وینتربون،اسمعیل پور،و2،امیدانقلاب
مهدی اسمعیل پور؛ آدرین بژان؛ محمد نامداریان
600,000
مبانی مکانیک سیالات پیشرفته، و3، کوری،قاسمی،امیدانقلاب
ایان جی. کوری؛ امیر قاسمی توران پشتی؛ مهدی قاسمی
300,000
مقاومت مصالح پیشرفته،اشمیت،کردانی،و6،امیدانقلاب
ناصر کردانی؛ آرتور بروسی؛ ریچارد اشمیت؛ محمد نامداریان؛ مهدی معارف دوست؛ شهاب الدین امیدیان
650,000
تحلیل و تشریح کامل مسائل استاتیک،مریام،قاسمی،و7،علوم پویا
مهدی قاسمی؛ جی.ال.مریام ؛ ال.جی.کریگ ؛ جواد شهبازی کرمی؛ حامد رهگذر؛ احمد شفیعی
270,000
حل مبانی مکانیک سیالات پیشرفته،کوری،و3،کشوری،امیدانقلاب
محمدعلی کشوری؛ ایان جی.کوری؛ سعید فروتنی
200,000
حل مبانی فیزیک ج1:مکانیک و گرما،هالیدی،اسکویی،و10،امیدانقلاب
هالیدی ؛ قاسم اسکویی؛ مرتضی نوری؛ رزنیک؛ واکر؛ فائزه اسکویی؛ اسعدکوهی
380,000
تشریح اصول تجزیه ی دستگاهی2،اسکوگ،تبریزی،و5،امیدانقلاب
ایوب پارچه باف جدید؛ محمدحسین نصیرتبریزی؛ رضا عالیزاده ملایوسف
150,000
تحلیل و تشریح مسائل مقاومت مصالح پیشرفته،اشمیت،کردانی،و6،امیدانقلاب
آرتور بروشی؛ مهدی معارف دوست؛ ناصر کردانی؛ ریچارد اسمیت؛ شهاب الدین امیدیان؛ محمد نامداریان
300,000
مبانی فیزیک ج1:مکانیک و گرما،هالیدی،اسکویی،و10،امیدانقلاب
قاسم اسکویی؛ هالیدی ؛ رزنیک ؛ مرتضی نور؛ واکر ؛ فائزه اسکویی؛ اسعد کوهی
90,000
تحلیل و تشریح کامل مسائل جبرمجرد،هراشتاین،سعیدی،امیدانقلاب
آی. ان. هراشتاین؛ بابک سعیدی؛ صفی شاهی فرد
250,000
فیزیک عمومی،نوری،اسکویی،امیدانقلاب
مرتضی نوری؛ قاسم قربانی رستم؛ قاسم اسکویی؛ عبدالعالی مقدم سرای
60,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 صفحه بعد آخرین صفحه