ناشر: امید انقلاب ، تهران
تعداد عنوان ها: 79
مقاومت مصالح پیشرفته،اشمیت،کردانی،و6،امیدانقلاب
ناصر کردانی؛ آرتور بروسی؛ محمد نامداریان؛ ریچارد اشمیت؛ مهدی معارف دوست؛ شهاب الدین امیدیان
650,000
ترمودینامیک پیشرفته برای مهندسان،وینتربون،اسمعیل پور،و2،امیدانقلاب
مهدی اسمعیل پور؛ دی.ای.وینتربون ؛ محمد نامداریان؛ علی توران؛ علیرضا زارع نژاد اشکذری
330,000
تحلیل و تشریح کامل مسائل استاتیک،مریام،قاسمی،و7،علوم پویا
مهدی قاسمی؛ جی.ال.مریام ؛ جواد شهبازی کرمی؛ ال.جی.کریگ ؛ حامد رهگذر؛ احمد شفیعی
270,000
مبانی مکانیک سیالات پیشرفته، و3، کوری،قاسمی،امیدانقلاب
امیر قاسمی توران پشتی؛ ایان جی. کوری؛ مهدی قاسمی
300,000
حل مبانی مکانیک سیالات پیشرفته،کوری،و3،کشوری،امیدانقلاب
محمدعلی کشوری؛ ایان جی.کوری؛ سعید فروتنی
200,000
تحلیل و تشریح مسائل مقاومت مصالح پیشرفته،اشمیت،کردانی،و6،امیدانقلاب
آرتور بروشی؛ مهدی معارف دوست؛ ناصر کردانی؛ ریچارد اسمیت؛ شهاب الدین امیدیان؛ محمد نامداریان
300,000
تشریح اصول تجزیه ی دستگاهی2،اسکوگ،تبریزی،و5،امیدانقلاب
ایوب پارچه باف جدید؛ محمدحسین نصیرتبریزی؛ رضا عالیزاده ملایوسف
150,000
حل مبانی فیزیک ج1:مکانیک و گرما،هالیدی،اسکویی،و10،امیدانقلاب
قاسم اسکویی؛ هالیدی ؛ مرتضی نوری؛ رزنیک؛ فائزه اسکویی؛ واکر؛ اسعدکوهی
380,000
تحلیل و تشریح مسائل انتقال حرارت تشعشع،سیگال،هاول،اسمعیل پور،و3،امیدانقلاب
مهدی اسمعیل پور؛ رابرت سیگال؛ جان آر.هاول؛ مصطفی احمدی؛ محمد نامداریان
150,000
فیزیک عمومی،نوری،اسکویی،امیدانقلاب
مرتضی نوری؛ قاسم قربانی رستم؛ قاسم اسکویی؛ عبدالعالی مقدم سرای
60,000
تحلیل و تشریح کامل مسائل جبرمجرد،هراشتاین،سعیدی،امیدانقلاب
بابک سعیدی؛ آی. ان. هراشتاین؛ صفی شاهی فرد
250,000
تشریح مسائل روش های ریاضی در فیزیک ج2،آرفکن،و6،اسکویی،علوم پویا
قامس اسکویی؛ جوج بی.آرفکن؛ اسعد کوهی؛ هانس جی.وبر؛ فائزه اسکویی
270,000
مبانی فیزیک ج1:مکانیک و گرما،هالیدی،اسکویی،و10،امیدانقلاب
هالیدی ؛ قاسم اسکویی؛ مرتضی نور؛ رزنیک ؛ فائزه اسکویی؛ واکر ؛ اسعد کوهی
90,000
تشریح مسائل روش های ریاضی در فیزیک ج1،آرفکن،و6،اسکویی،علوم پویا
قاسم اسکویی؛ جورج آرفکن؛ اسعد کوهی؛ هانس جی.وبر؛ فائزه اسکویی
270,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 صفحه بعد آخرین صفحه