ناشر: امید انقلاب ، تهران
تعداد عنوان ها: 83
ترمودینامیک پیشرفته برای مهندسان،وینتربون،اسمعیل پور،و2،امیدانقلاب
مهدی اسمعیل پور؛ آدرین بژان؛ محمد نامداریان
600,000
حل مبانی مکانیک سیالات پیشرفته،کوری،و3،کشوری،امیدانقلاب
محمدعلی کشوری؛ ایان جی.کوری؛ سعید فروتنی
200,000
مبانی مکانیک سیالات پیشرفته، و3، کوری،قاسمی،امیدانقلاب
امیر قاسمی توران پشتی؛ ایان جی. کوری؛ مهدی قاسمی
300,000
تحلیل و تشریح کامل مسائل استاتیک،مریام،قاسمی،و7،علوم پویا
مهدی قاسمی؛ جی.ال.مریام ؛ ال.جی.کریگ ؛ جواد شهبازی کرمی؛ حامد رهگذر؛ احمد شفیعی
270,000
مقاومت مصالح پیشرفته،اشمیت،کردانی،و6،امیدانقلاب
ناصر کردانی؛ آرتور بروسی؛ ریچارد اشمیت؛ محمد نامداریان؛ مهدی معارف دوست؛ شهاب الدین امیدیان
650,000
حل مبانی فیزیک ج1:مکانیک و گرما،هالیدی،اسکویی،و10،امیدانقلاب
قاسم اسکویی؛ هالیدی ؛ رزنیک؛ مرتضی نوری؛ واکر؛ فائزه اسکویی؛ اسعدکوهی
380,000
آزمون استخدامی زبان انگلیسی،تهرانی،امیدانقلاب
لیلا میرمهدی تهرانی؛ طیبه بامدادگواسرایی
280,000
تحلیل و تشریح مسائل مقاومت مصالح پیشرفته،اشمیت،کردانی،و6،امیدانقلاب
مهدی معارف دوست؛ آرتور بروشی؛ ریچارد اسمیت؛ ناصر کردانی؛ شهاب الدین امیدیان؛ محمد نامداریان
300,000
تشریح اصول تجزیه ی دستگاهی2،اسکوگ،تبریزی،و5،امیدانقلاب
ایوب پارچه باف جدید؛ محمدحسین نصیرتبریزی؛ رضا عالیزاده ملایوسف
200,000
مبانی فیزیک ج1:مکانیک و گرما،هالیدی،اسکویی،و10،امیدانقلاب
هالیدی ؛ قاسم اسکویی؛ رزنیک ؛ مرتضی نور؛ فائزه اسکویی؛ واکر ؛ اسعد کوهی
90,000
تشریح کامل مسائل مکانیک کوانتمی مدرن،ساکورایی،اسکویی،امیدانقلاب
جی.جی.ساکورایی ؛ قاسم اسکویی؛ الهه مطهری فر؛ حامد جباریها
300,000
تحلیل و تشریح کامل مسائل جبرمجرد،هراشتاین،سعیدی،امیدانقلاب
آی. ان. هراشتاین؛ بابک سعیدی؛ صفی شاهی فرد
250,000
فیزیک عمومی،نوری،اسکویی،امیدانقلاب
مرتضی نوری؛ قاسم قربانی رستم؛ قاسم اسکویی؛ عبدالعالی مقدم سرای
60,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 صفحه بعد آخرین صفحه