ناشر: طه ، قم
تعداد عنوان ها: 9
فقه استدلالی،دادمرزی،تحریر روضه فی شرح اللمعه،طه قم
علیرضا امینی؛ مهدی دادمرزی؛ محمدرضا آیتی
490,000
فلسفه اخلاق،ویلیام کی،صادقی،طه قم
ویلیام کی . فرانکنا؛ مصطفی ملکیان
105,000
درسنامه ادیان شرقی،موحدیان عطار،طه قم
علی موحدیان عطار؛ محمدعلی رستمیان
108,000