ناشر: پژوهشگران نشر دانشگاهی ، تهران
تعداد عنوان ها: 20
شرح و درس آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی،زانوسی،و3،پژوهشگران دانشگاهی
مهدی پاشا زانوسی؛ حسین کفاش حق پرست؛ حمید ملکی زاده
295,000
مبلمان شهری مسائل و چالش ها،نظریان،نشردانشگاهی
اصغر نظریان؛ کاوه زال نژاد؛ شهروز ایرانی
215,000
تشریح مسائل فیزیک کوانتمی،گاسیوروویچ،اسکویی،و3،نشردانشگاهی
قاسم جنابی اسکویی؛ گاسیوروویچ ؛ الهه مطهری فر
250,000
تشریح کامل مسائل روش های ریاضی در فیزیک2،آرفکن،اسکویی،پژوهشگران
جورج آرفکن؛ قاسم اسکویی؛ حامد جباریها
140,000
بهینه سازی برپایه الگوریتم های فرا ابتکاری،صفوی،پژوهشگران دانشگاهی
علی اکبر صفوی؛ نرگس پورجعفریان؛ علی صفوی
135,000
معرفی هفت معمار ، شلمانی،نشردانشگاهی
محمدحسین احمدی شلمانی
165,000
چیدمان صحنه ، زندی
میثم زندی
43,500
تشریح کامل مسائل مکانیک برداری برای مهندسان دینامیک (جلد اول) ویرایش7 ، پوستی
بهرام پوستی؛ فردیناند پی بیر؛ ای راسل جانستون؛ ویلیام ای کلارن
74,500