ناشر: کویر ، تهران
تعداد عنوان ها: 23
مقدمه ای بر تجزیه و تحلیل اقتصادی ، مک آفی ، پیکار جو
کامبیز پیکار جو؛ علی صیادزاده
58,000
تاریخ نگاری و جامعه شناسی تاریخی ، آقاجری ، کویر
گری جی. همیلتون؛ رندال کولینز
170,000
سازمان های پولی و مالی بین المللی،شیرکوند،کویر
سعید شیرکوند؛ مصطفی انتظارالمهدی؛ ساموئل جی.بارکین؛ عبدالمجید سیفی
180,000
چشم اندازهایی در جامعه شناسی ، کاف ، احمدی ، کتاب گستر
ای.سی.کاف ؛ بهزاد احمدی؛ دبلیو.دبلیو.شاروک؛ امید قادر زاده؛ دی.دبلیو.فرانسیس
99,000
اقتصاد کلان (1) ، فرجی
یوسف فرجی
41,000
اقتصاد کلان (2) ، فرجی
یوسف فرجی
32,000