ناشر: جهش ، تهران
تعداد عنوان ها: 33
خواص فیزیکی مواد،نادری،جهش
مالک نادری؛ معصومه حقی
300,000
خواص مکانیکی مواد،لیمویی،جهش
محمدباقر لیمویی؛ شبنم حسینی
180,000
شیمی فیزیک و ترمودینامیک مواد،پاک سرشت،و5،جهش
امیرحسین پاک سرشت؛ عمادالدین اویسی
400,000
مجموعه مهندسی کشاورزی زراعت 4000 نکات کلیدی ، جهش
امین پسندی پور؛ حسن فرحبخش
135,000
زبان انگلیسی عمومی (کلیه رشته ها) ، نصرالهی
علیرضا نصرالهی؛ زهرا زاهدی
148,000
مکانیک کلاسیک ، مستقل
بهرنگ مستقل
70,000
متون تخصصی روان شناسی ویراست 3 ، نوبریان
محسن طالب زاده نوبریان
85,000
روانشناسی رشد ، نژاد حمدی
ندا نژادحمدی
60,000
ساختمان گسسته ، پاک نیا
حسن پاک نیا
78,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 صفحه بعد آخرین صفحه