ناشر: آرون ، تهران
تعداد عنوان ها: 5
نام گذاری فولادها و الکترودها ، صناعی
صادق صناعی؛ کیانوش لنگوری
15,000
فیزیک مواد غذایی و سیستمهای فرآوری مواد غذایی ، لوئیس ، قنبرزاده
میکائیل. جی. لوئیس؛ بابک قنبرزاده؛ صمدالله قنبرزاده
55,000