ناشر: دانش پویان جوان ، تهران
تعداد عنوان ها: 27
مواد پیشرفته،ابراهیمی،کی پور،دانش پویان جوان
محمد ابراهیم ابراهیمی؛ حامد کی پور
290,000
2350 فرمولبندی و روش تهیه محصولات شیمیایی تجاری،ادریسی،دانش پویان جوان
محمد ادریسی؛ علیرضا میرحبیبی؛ علیرضا امینی فضل
990,000
نانو ساختارها و نانو کامپوزیت ها،خطیبی،دانش پویان
پویا دلشاد خطیبی؛ مالک سعیدی؛ افروز لطیفی
190,000
مهندسی سرامیک های مدرن ج1:ساختارها و خواص،ریچرسون،ابراهیمی،دانش پویان
دیوید دبلیو. ریچرسون؛ محمد ابراهیم ابراهیمی؛ سالومه مسگری عباسی؛ سیمین سلام تبریزی
144,000
مهندسی سرامیک های مدرن ج1:ساختارها و خواص،ریچرسون،ابراهیمی،دانش پویان
محمد ابراهیم ابراهیمی؛ دیوید دبلیو ریچرسون؛ سالومه مسگری عباسی؛ سیمین سلام تبریزی
690,000
سرامیک های مهندسی،بنگیسو،ابراهیمی،دانش پویان جوان
مورات بنگیسو؛ محمود ابراهیم ابراهیمی
790,000
خشک کردن سرامیک ها،ابراهیمی،دانش پویان جوان
دنیس بروسنان؛ محمد ابراهیم ابراهیمی؛ گیلبرت رابینسون
110,000
مهندسی سرامیک های مدرن ج2:فرایند ساخت و طراحی،ریچرسون،ابراهیمی،دانش پویان
دیوید دبلیو . ریچرسون؛ محمدابراهیم ابراهیمی؛ سالومه مسگری عباسی؛ سیمین سلام تبریزی
140,000
DICTIONARY OF CERAMICS ، ادوارد
داد آرتور ادوارد
122,000
BIOCERAMICS ، شکلفورد
جیمز اف. شکلفورد
33,000
سنتز مواد نانوساختار توسط روش «چگالش گاز بی اثر» ، ابراهیمی
سی. سوریانارایانا؛ محمدابراهیم ابراهیمی
16,000
شیمی فیزیک مواد (شرح دروس و راهنمای حل مسائل)، ابراهیمی
محمد ابراهیم ابراهیمی؛ ویدا سلیمانی
33,000
شیشه کریستال ، کیا میری،دانش پویان جوان
حمید کیامیری؛ وحید هنر کار آشنا
35,000
فایبر گلاس و سایر مواد کامپوزیتی ، ابراهیمی
محمد ابراهیم ابراهیمی؛ فوربز ایرد
390,000
کاربیدها : فرایندهای ساخت، خواص،و کاربردها ، عبادزاده
تورج عبادزاده؛ محمد ابراهیم ابراهیمی؛ مجید ذریه سیدی
30,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 صفحه بعد آخرین صفحه