ناشر: دانشگاه امام صادق ، تهران
تعداد عنوان ها: 763
شهروندی دیجیتال ، اینترنت ، جامعه و مشارکت ، اکبری ، د.امام صادق
الهام اکبری؛ کارن ماسبرگر؛ زینب عبداللهی؛ کارولین تولبرت؛ رامانا مک نل
330,000
مقدمه ای بر کارآفرینی اجتماعی ، شاهین ، د.امام صادق
علی اصغر سعدآبادی؛ ترسا شاهین
550,000
تفکر هوشمندانه استفاده از تفکر انتقادی جهت بهبود محمودی امام صادق
محمد مهدی محمودی؛ مایکل کالت؛ محمد صابر مرشد
300,000
حکمت الهی به مثابه علم برتر
علی جعفری هرستانی
100,000
شاخصی برای عدالت ، خاندوزی ،امام صادق
احسان خاندوزی؛ علی مصطفوی؛ حسین سرآبادانی
385,000
سازمان داعش ،بحران سنی و نبردبرسرجهادگرایی، امام صادق
حسن ابوهنیه؛ حسن بشیر؛ محمدابورمان ؛ حسین میر فخرایی
300,000
نوآوری رایگان ، سعدآبادی ، د.امام صادق
علی اصغر سعدآبادی؛ اریک ون هیپل
220,000
قانون و جامعه ، بارکان ، غلامی ، د.امام صادق
استیون ای بارکان؛ علی غلامی
380,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعد آخرین صفحه