ناشر: دانشگاه امام صادق ، تهران
تعداد عنوان ها: 741
تفکر هوشمندانه استفاده از تفکر انتقادی جهت بهبود محمودی امام صادق
محمد مهدی محمودی؛ مایکل کالت؛ محمد صابر مرشد
300,000
شهروندی دیجیتال ، اینترنت ، جامعه و مشارکت ، اکبری ، د.امام صادق
کارن ماسبرگر؛ الهام اکبری؛ زینب عبداللهی؛ کارولین تولبرت؛ رامانا مک نل
330,000
سازمان داعش ،بحران سنی و نبردبرسرجهادگرایی، امام صادق
حسن ابوهنیه؛ حسن بشیر؛ محمدابورمان ؛ حسین میر فخرایی
300,000
حکمت الهی به مثابه علم برتر
علی جعفری هرستانی
100,000
شاخصی برای عدالت ، خاندوزی ،امام صادق
احسان خاندوزی؛ علی مصطفوی؛ حسین سرآبادانی
385,000
مقدمه ای بر کارآفرینی اجتماعی ، شاهین ، د.امام صادق
علی اصغر سعدآبادی؛ ترسا شاهین
550,000
فمینیسم در سازمان و مدیریت (درنگی مبناگرایانه از منظر اسلامی) ، عزیزی ، د.امام صادق
میثم لطیفی؛ سیدمهدی عزیزی؛ سیدمجتبی عزیزی؛ علی اصغر خندان
175,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعد آخرین صفحه