ناشر: دانشگاه امام صادق ، تهران
تعداد عنوان ها: 756
مقدمه ای بر کارآفرینی اجتماعی ، شاهین ، د.امام صادق
علی اصغر سعدآبادی؛ ترسا شاهین
550,000
تفکر هوشمندانه استفاده از تفکر انتقادی جهت بهبود محمودی امام صادق
محمد مهدی محمودی؛ مایکل کالت؛ محمد صابر مرشد
300,000
سازمان داعش ،بحران سنی و نبردبرسرجهادگرایی، امام صادق
حسن بشیر؛ حسن ابوهنیه؛ محمدابورمان ؛ حسین میر فخرایی
300,000
شاخصی برای عدالت ، خاندوزی ،امام صادق
احسان خاندوزی؛ علی مصطفوی؛ حسین سرآبادانی
385,000
حکمت الهی به مثابه علم برتر
علی جعفری هرستانی
100,000
شهروندی دیجیتال ، اینترنت ، جامعه و مشارکت ، اکبری ، د.امام صادق
کارن ماسبرگر؛ الهام اکبری؛ کارولین تولبرت؛ زینب عبداللهی؛ رامانا مک نل
330,000
نوآوری رایگان ، سعدآبادی ، د.امام صادق
اریک ون هیپل؛ علی اصغر سعدآبادی
220,000
صنعت پروپاگاندا ، عزیزی ، د.امام صادق
ادوارد برنیز؛ سیدمجتبی عزیزی
130,000
قانون و جامعه ، بارکان ، غلامی ، د.امام صادق
استیون ای بارکان؛ علی غلامی
380,000
نوآوری اجتماعی ، راه حل هایی برای آینده پایدار ، سعدآبادی ، د.امام صادق
علی اصغر سعدآبادی؛ توماس آزبورگ؛ رنه شمید پیتر
300,000 210,000
فناوری نرم تحول جهانی فناوری ، حمزه پور ، د.امام صادق
مهدی حمزه پور؛ جین زویینگ؛ علیرضا خطیبی
300,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعد آخرین صفحه