ناشر: دانشگاه امام صادق ، تهران
تعداد عنوان ها: 746
شاخصی برای عدالت ، خاندوزی ،امام صادق
احسان خاندوزی؛ علی مصطفوی؛ حسین سرآبادانی
385,000
تفکر هوشمندانه استفاده از تفکر انتقادی جهت بهبود محمودی امام صادق
مایکل کالت؛ محمد مهدی محمودی؛ محمد صابر مرشد
300,000
سازمان داعش ،بحران سنی و نبردبرسرجهادگرایی، امام صادق
حسن ابوهنیه؛ حسن بشیر؛ محمدابورمان ؛ حسین میر فخرایی
300,000
حکمت الهی به مثابه علم برتر
علی جعفری هرستانی
100,000
فمینیسم در سازمان و مدیریت (درنگی مبناگرایانه از منظر اسلامی) ، عزیزی ، د.امام صادق
میثم لطیفی؛ سیدمهدی عزیزی؛ سیدمجتبی عزیزی؛ علی اصغر خندان
175,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعد آخرین صفحه