ناشر: دانشگاه آزاد ، بجنورد
تعداد عنوان ها: 5
آموختن یادگیری،کارولین لژ،پورآبادی،د.آ.بجنور
کارولین لژ؛ داریوش پورآبادی؛ آیلین کارئل؛ کریس واتکینز؛ پاتسی وگنر؛ کارولین والی
20,000
رنگ مرگ در آیینه عرفان ، صمدیانی
غلام رضا صمدیانی
20,000
نظارت و راهنمایی آموزشی کاربرد تئوری در عمل ، قربانی،د.آ.بجنورد
محمود قربانی؛ محمدرضا کرامتی؛ جواد فتح آبادی
19,000