ناشر: پژوهش توس ، مشهد
تعداد عنوان ها: 17
رویکردی بر پایان نامه نویسی روش پژوهش کاربردی در مدیریت ، قربانی
محمود قربانی؛ محسن نوغانی؛ سعید مبینی
60,000
شش ماه ROUND در C.C.U ، وحدت
ساعد وحدت
30,000
گلبانگ سرافرازی ما و نسل جدید در کلام معصومان ، اسماعیلی
قربانعلی اسماعیلی؛ حسین محمدزاده
20,000
اصول برنامه ریزی آموزشی ، کرامتی
محمدرضا کرامتی؛ محمود قربانی
20,000
آشنایی با شبکه اطلاع رسانی اینترنت ، سامانیان
مصیب سامانیان؛ یوسف علی برهانی نیا
20,000
چنگیزخان "مغول جهانگشا" ، هارتوگ ، ناویافر
لئودو هارتوگ؛ صادق ناویافر
25,000
مدیریت تعارض و کار با افراد دشوار ، قربانی
محمود قربانی؛ محمدرضا کرامتی؛ محمدجعفر جعفریان راد
22,000
رهیافتی مهندسی بر مکانیک تحلیلی ، مقدم
مهدی طاهری مقدم؛ مسعود طاهری مقدم
12,000
پویایی کلاس ، مارک ، قربانی
جوی میلر؛ محمد رضا قربانی؛ دل روسو؛ تونیا مارک
10,000