ناشر: پژوهشکده مطالعات راهبردی ، تهران
تعداد عنوان ها: 73
چارچوبی تازه برای تحلیل امنیت،طیب،مطالعات راهبردی
علیرضا طیب؛ باری بوزان؛ الی ویور؛ پاپ دو ویلد
200,000
نظم های منطقه ای امنیت سازی در جهانی نوین،فیروزآبادی،مطالعات راهبردی
جلال دهقانی فیروزآبادی؛ دیوید ای.لیک؛ پاتریک ام. مورگان
240,000
فلسفه جغرافیای سیاسی،حافظ نیا،مطالعات راهبردی
محمد حافظ نیا؛ مراد کاویانی راد
185,000
روش و نظریه در علوم سیاسی،مارش،حاجی یوسفی،و-جدید،مطالعات راهبردی
امیرمحمد حاجی یوسفی؛ دیوید مارش؛ جری استوکر
250,000
خاورمیانه از فروپاشی تا نظم یابی،ایوب،زیبایی،مطالعات راهبردی
مهدی زیبایی؛ محمد ایوب؛ سجاد بهرامی مقدم
85,000
رویکردهای جدید در مطالعات امنیتی ج2،متقی نژاد،مطالعات راهبردی
محمدعلی متقی نژاد؛ ریچارد شولتز؛ روی گادسون؛ جورج کوئیستر
90,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 صفحه بعد آخرین صفحه