ناشر: پژوهشکده مطالعات راهبردی ، تهران
تعداد عنوان ها: 73
نظم های منطقه ای امنیت سازی در جهانی نوین،فیروزآبادی،مطالعات راهبردی
دیوید ای.لیک؛ جلال دهقانی فیروزآبادی؛ پاتریک ام. مورگان
240,000
فلسفه جغرافیای سیاسی،حافظ نیا،مطالعات راهبردی
محمد حافظ نیا؛ مراد کاویانی راد
185,000
چارچوبی تازه برای تحلیل امنیت،طیب،مطالعات راهبردی
باری بوزان؛ علیرضا طیب؛ الی ویور؛ پاپ دو ویلد
200,000
روش و نظریه در علوم سیاسی،مارش،حاجی یوسفی،و-جدید،مطالعات راهبردی
امیرمحمد حاجی یوسفی؛ دیوید مارش؛ جری استوکر
100,000
خاورمیانه از فروپاشی تا نظم یابی،ایوب،زیبایی،مطالعات راهبردی
مهدی زیبایی؛ محمد ایوب؛ سجاد بهرامی مقدم
85,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 صفحه بعد آخرین صفحه