ناشر: علمی ، تهران
تعداد عنوان ها: 38
دیداری با اهل قلم 2جلدی ، علمی
غلامحسین یوسفی
275,000
شیوه های نقد ادبی ، یوسفی ، علمی
غلامحسین یوسفی؛ محمد صدقیانی
550,000
صوفی نامه ، یوسفی ، علمی
غلامحسین یوسفی
95,000
طراحی بسته بندی موفقیت نام تجاری محصول از مفهوم تا قفسه ، شریف زاده
محمدرضا شریف زاده؛ کلیمچاک ؛ کریمی پور؛ پورعلی
475,000
با کاروان حله ، زرین کوب ، علمی
عبدالحسین زرین کوب
375,000
سر نی ، 2جلدی ، علمی
عبدالحسین زرین کوب
1,500,000
بحر در کوزه ، زرین کوب ، علمی
عبدالحسین زرین کوب
750,000
لویی کان (متون اصلی ) ، رحیم زاده ، علمی
رابرت تومبلی؛ محمدرضا رحیم زاده؛ مهنام نجفی؛ سیده میترا هاشمی
375,000
مبادی العربیه ج4،الشرتونی،سرمدی،علمی
رشید الشرتونی؛ مجید سرمدی
145,000
فرهنگ نمادهای آیینی ، کوپر ، بهزادی ، علمی
جی.سی.کوپر ؛ رقیه بهزادی
275,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 صفحه بعد آخرین صفحه