ناشر: شلفین ، ساری
تعداد عنوان ها: 4
گوزن ، افتخاری
رضا افتخاری
45,000
دینامیک : سوالات طبقه بندی شده کنکور کارشناسی ارشد ج 4، شکری
نیما شکری؛ جمال ارغوانی هادی؛ جلال کاظم نژادفرد
26,000
مکانیک جامدات سوالات طبقه بندی شده کارشناسی ارشد ، ارغوانی
جمال ارغوانی هادی؛ نیما شکری؛ جلال کاظم نژاد فرد
26,000