ناشر: دانشکده کشاورزی ، بیرجند
تعداد عنوان ها: 1
نگهداری میوه ها و سبزی ها در اتمسفر کنترل شده، تامپسون، نخچیان
ای؛ غلامرضا قریشی؛ کا؛ حسن نخچیان؛ تامپسون
19,500