ناشر: دانشکده کشاورزی ، بیرجند
تعداد عنوان ها: 1
نگهداری میوه ها و سبزی ها در اتمسفر کنترل شده، تامپسون، نخچیان
غلامرضا قریشی؛ ای؛ حسن نخچیان؛ کا؛ تامپسون
19,500