ناشر: پویش اندیشه ، اصفهان
تعداد عنوان ها: 62
مکانیک محیط پیوسته،رومش،طغرایی،پویش اصفهان
رومش سی باترا؛ داود طغرایی؛ علی افتخاری؛ احمدرضا عظیمیان
200,000
دینامیک گاز کاربردی،کریشنان،طغرائی،پویش اصفهان
داود طغرائی؛ ایتراجان راتاکریشنان؛ احمدرضا عظیمیان
400,000
هدایت حرارتی،ال.جی جی،طغرایی،پویش اندیشه اصفهان
داود طغرایی؛ ال.ام.جی جی؛ احمدرضا عظیمیان
200,000
جابجایی حرارتی،ال.جی جی،طغرایی،پویش اندیشه اصفهان
ال.ام.جی جی؛ داوود طغرایی؛ احمدرضا عظیمیان
280,000
نخستین درس در احتمال،شلدون راس،مجلسی،پویش اصفهان
احمد مجلسی؛ علی زاغیان؛ شهروز جانباز
140,000
مدیریت عملکرد،شیروانی،پویش اصفهان
علیرضا شیروانی؛ الهام موسوی
80,000
حساب دیفرانسیل و انتگرال توماس ج1 ق1،و12،توماس،مجلسی،پویش اصفهان
احمد مجلسی؛ جورج ب . توماس؛ محمد تقی خادمی؛ جوئل هاس؛ موریس د . ویر
130,000
تشریح کامل مسائل فیزیک پایه (3) بلت ، حسینی،پویش اصفهان
کامیار نصراله حسینی؛ رضا کریم لو
90,000
راهنمای جامع توابع مختلط ، ضابط زاده
علی ضابط زاده؛ محمود ضابط زاده؛ نرجس مومنیان
50,000
رهبری و مدیریت در قرن بیست و یکم ، شیروانی
علیرضا شیروانی؛ محمداسماعیل انصاری؛ شادی ابراهیمی مهربانی
200,000
راهنمای جامع پژوهش عملیاتی (1) حیدری ، داوودی
محمدرضا داوودی؛ کیانوش کاظمی
35,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 صفحه بعد آخرین صفحه