ناشر: آوای مسیح ، تهران
تعداد عنوان ها: 10
اصلاح نباتات (روشهای مولکولی) جلد2 ، نعمت زاده
قربانعلی نعمت زاده؛ غفار کیانی
67,000
مواد محرک رشد در تغذیه طیور (ایده های نو و جدید) ، رضائی
آرون کومارپاندا؛ منصور رضائی؛ حسنا حاجاتی؛ مرضیه قدمی کوهستان
32,000
زیست شناسی ، تشریح و بافت شناسی قزل آلای رنگین کمان ، اسکندری
سهراب کوهستان اسکندری؛ حسین انوری فر
70,000
اصول و مبانی نماتدشناسی گیاهی ، نصراصفهانی
مهدی نصراصفهانی؛ علیرضا احمدی
60,000
اطلس رنگی نژادهای اسب های ایران و جهان ، نصیریان
علی نصیریان؛ سیدمحمدمهدی حاجی سیدجوادی؛ مجید عباسی؛ محمد اقبالی
65,000