ناشر: آدینه ، تهران
تعداد عنوان ها: 35
قاعده 10 برابر ، اردکانی
مریم اردکانی؛ گرانت کاردون؛ مریم رفعت پناه گشتی
170,000
راهنمای گستره دانش مدیریت پروژه(PMBOK GIDE)،ذکایی آشتیانی،آدینه
محسن ذکایی آشتیانی؛ موسسه مدیریت پروژه
400,000
راهنمای پیاده سازی نظام مدیریت پروژه در پروژه های ساختمانیPMBOK&ISO 21500،صیرفی،آدینه
محمدهادی صیرفی؛ رضا آتش افراز؛ محمدرضا البرزی؛ محمدفرهمندآزاد
250,000
مدیریت ریسک به زبان ساده،آزبرن،طاعتی،آدینه
اندی آزبرن؛ ناصر طاعتی؛ حمیدرضا مفتخری؛ داود خاتمی نژاد
80,000
اصول و مبانی مدیریت زنجیره تامین،هوگس،سجادیه،آدینه
محسن شیخ سجادیه؛ میشائیل هوگس؛ محمدرضا اکبری جوکار
170,000
مدیریت مالی،پاراماسیوان،طالعی زاده،آدینه
عطالله طالعی زاده؛ س.پاراماسیوان ؛ تی.سوبرامانیان ؛ الیار پوررحیمیان
200,000
برنامه ریزی روزانه،ماکسول،رازفر،آدینه
زهرا رازفر؛ جان سی ماکسول
70,000
فرم های مدیریت پروژه ، آشتیانی،آدینه
محسن ذکایی آشتیانی؛ سینتیا استکپول
150,000
استاندارد مدیریت پورتفولیو،فلسفی،و3-2013 ،آدینه
رضا فلسفی؛ محمدحسین صبحیه
120,000
ساختار شکست کار پروژه ، تعلقی،آدینه
محمد شیخیان تعلقی؛ دنیس پی. میلر
75,000
مدیریت پروژه های موفق با پرینس 2 ، حاجی یخچالی
سیامک حاجی یخچالی؛ دفتر بازرگانی دولتی انگلیس
90,000
استاندارد عملی برآورد پروژه ، ذکایی آشتیانی
سیامک حاجی یخچالی؛ انستیتو مدیریت پروژه؛ محسن ذکایی آشتیانی
40,000
مدیریت عملکرد - جیبی ، فرشید نژاد
محمدرضا فرشیدنژاد؛ پام جونز
7,000
استاندارد مدیریت طرح،حاجی یخچالی،آدینه
موسسه مدیریت پروژه؛ سیامک حاجی یخچالی
70,000
مدل بلوغ مدیریت سازمانی پروژه (OPM3) ، آدینه
انستیتو مدیریت پروژه؛ سیامک حاجی یخچالی
45,000
پروژه های سریع ، مدیریت پروژه در زمان محدود ، اوکاتل،محمدری ساری، آدینه
محمدحسین محمودی ساری؛ فرگوس اوکاتل؛ حمیدرضا پیرمراد
35,000
مدیریت پروژه برای پروژه های کوچک،آشتیانی،آدینه
محسن ذکایی آشتیانی؛ راو اف ساندرا
40,000
پرسش های چهارگزینه ای راهنمای PMBOK به همراه پاسخ ، آشتیانی،آدینه
محسن ذکایی آشتیانی؛ موسسه مدیریت پروژه PMI
45,000
مدیریت در زمان های تغییر ، کاظمی نژاد
غزاله کاظمی نژاد؛ میکل دی . ماجین
30,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 صفحه بعد آخرین صفحه