ناشر: روزنه ، تهران
تعداد عنوان ها: 12
اهل کجا هستیم ؟ اصفهانی ، روزنه
مروارید قاسمی اصفهانی
185,000
فتوشاپ CS5،شباهنگ،روزنه
مسعود شباهنگ
580,000
سنت و مدرنیته،زیباکلام،روزنه
صادق زیباکلام
450,000
ایندیزاین CS6،شباهنگ،روزنه
مسعود شباهنگ
500,000
معماری و رازجاودانگی،الکساندر،قیومی بیدهندی،روزنه
کریستوفر الکساندر؛ مهرداد قیومی بیدهندی
145,000
فتوشاپ 7 ME،شباهنگ،روزنه
مسعود شباهنگ
115,000