ناشر: دانشگاه آزاد شهر مجلسی ، اصفهان
تعداد عنوان ها: 24
کامپیوترهای کوانتمی ، اصول ، ج1 ، عشوریان
محسن عاشوریان؛ پیمان معلم؛ زهره مقاره عابد
35,000
کامپیوترهای کوانتمی ، کاربردها ، ج2 ف عشوریان
پیمان معلم؛ محسن عشوریان؛ زهره مقاره عابد؛ مریم احسانپور
50,000
اصول طراحی جوش ، هیکس ، رزازی،د.آ.مجلسی اصفهان
جان ج . هیکس؛ مسعود رضا زاده
70,000
ساختمان های گسسته ، بیابانی،د.آ.شهرمجلسی
امامقلی بیابانی؛ پریسا همتیان دهکردی؛ علی توکلی طرقی
47,000
مدیریت امنیت در بانک های اطلاعاتی اوراکل ، سرخیلی
آزو سرخیلی؛ احمد پهلوان تفتی؛ صفورا جانوسپاه
45,000
حسگرها در مهندسی تولید ، هس ، حجتی
استفان هس؛ اکبر حجتی
43,000
فرآیندهای ساخت مدل ، یوسفی
رضا یوسفی؛ محمد خدایی
35,000
کاربرد ماهیچه سیالی ، هس ، حجتی
استفان هس؛ اکبر حجتی
35,000
کنترل کیفیت آماری ، چاندرا ، د.آزاد مجلسی
ام.جیا چاندرا؛ سیداحسان علوی راد
55,000
سیستم های RFID(استاندارد وروش های کیفیت سنجی)،عشوریان
محسن عشوریان؛ زهراعارف دارابی
26,000
گریپرها و کاربردهایش ، هس ، حجتی
استفان هس؛ اکبر حجتی؛ علیرضا بهرامی
33,500
گیره بندی با هوای فشرده و وکیوم ، هس ، حجتی
استفان هس؛ اکبر حجتی؛ علیرضا بهرامی
29,500
خط فرمان لینوکس ، سرشوق
محمدصادق سرشوق؛ اسکات گرانمن
54,000
مدارهای سیگنال مختلط ، میرزاکوچک ، شهرمجلسی
ستار میرزاکوچک؛ مجید طغیانی ریزی
36,000
مکانیک سیالات کاربردی ، کینسکی ، عابدی
افشین عابدی؛ راجر کینسکی؛ مجید تابش؛ احسان بخشنده
38,000
مبانی الکترونیک قدرت،ردی،کوچکی،د.آ.مجلسی اصفهان
اس . راما ردی؛ ستار میرزا کوچکی؛ مجید طغیانی
38,000