ناشر: آذریون ، تهران
تعداد عنوان ها: 12
گنجینه سوالات شیمی آلی(سراسری)،صادقی،دانشمند
مسعود صادقی؛ محمدرضا قلی بیکیان
200,000
گنجینه جامع شیمی آلی،بیکیان،دانشمند
محمدرضا قلی بیکیان؛ مریم خالصی؛ مجتبی موسوی
75,000
فرزکاری 1-2(یک و دو)،ضیایی،آذریون
مصطفی ضیایی؛ محمدتقی محمودزاده
150,000
مرجع کامل جیگ و فیکسچر (قید و بست) ، محمودزاده،آذریون
محمد تقی محمود زاده؛ جواد شهبازی کرمی
140,000
اندازه گیری دقیق و کالیبراسیون محمودزاده،ضیایی،آذریون
محمدتقی محمودزاده؛ مصطفی ضیایی
150,000
تکنولوژی سنگ زنی،محمودزاده،آذریون
محمدتقی محمودزاده
50,000
تعمیر،نصب و نگهداری ماشین های ابزار،محمودزاده،آذریون
محمدتقی محمودزاده؛ عباس پورنعمت اللهی
100,000