ناشر: آزاد اندیشان ، تهران
تعداد عنوان ها: 15
آزمون های استخدامی حقوق(عمومی-تخصصی)،جوینی،کارآفرینان
عباس جوینی؛ جواد جوینی؛ مهدی مینوی
550,000
آزمون استخدامی آموزش و پرورش(عمومی-تخصصی)،یگانه،آمازون
مجید یگانه؛ فرزین بزازی؛ بروین آقایی؛ رضا صدیقی؛ فریبا اسدی؛ حسن اسدی طاری؛ زهره ده ملایی
250,000
کنکور کاردانی به کارشناسی تربیت مربی امور تربیتی، حسینی
مولفین کار آفرینان حسینی و چناری
55,000