ناشر: کمال تربیت ، تهران
تعداد عنوان ها: 6
نظارت و راهنمایی تعلیماتی،بهرنگی،کمال تربیت
کیت.ا.اچسون ؛ محمدرضا بهرنگی؛ مردیت دامین گال
315,000
الگوهای تدریس 2015،مارشال ویل،بهرنگی،کمال تربیت
بروس جویس؛ محمدرضا بهرنگی؛ مارشال ویل؛ امیلی کالهون
360,000
مدیریت نظارت و راهنمای آموزشی،بهرنگی،وایلز،کمال تربیت
جان وایلز؛ محمدرضا بهرنگی؛ جوزف باندی
270,000