ناشر: علمی کاربردی جهاد کشاورزی، تهران
تعداد عنوان ها: 129
شناخت و کنترل آفات مرکبات،بسیج،جهادکشاورزی
حبیب عباسی پورشوشتری؛ مسلم بسیج
200,000
ترسیب کربن در اکوسیستم های جنگلی،مجیدی،جهادکشاورزی
طاها مجیدی؛ مجید پاتو؛ رحیم میرزایی ملا احمد
250,000
حشره شناسی و آفات برنج،براری،جهادکشاورزی
حسن براری؛ حسن بریمانی ورندی
110,000
طراحی و مدیریت پارک های جنگلی،دانه کار،جهادکشاورزی
افشین دانه کار؛ بیت الله محمودی؛ اسدالله ترابی
140,000
روش های اصلاح نژاد دام،حسنی بافرانی،جهادکشاورزی
علیرضا حسنی بافرانی؛ مسعود خلیلی؛ جمشید پیشکار
72,000
تولید اسپان قارچ های خوراکی،چیرانی،جهادکشاورزی
رحیم برزگر؛ جمالعلی الفتی چیرانی
90,000
مدیریت منابع طبیعی،لقمانپور،علمی کاربردی کشاورزی
مجید لقمانپور؛ مهران آزادی؛ محمد علیمرادی
155,000
بیماری های اندام های حرکتی اسب،اسدی،جهادکشاورزی
محمدرضا اسدی؛ محمد حجازی؛ محسن احمدی نژاد
150,000
تولید گیاهان گلدانی برگ زینتی،دانشخواه،جهادکشاورزی
مرتضی دانشخواه؛ خدیجه محیسنی
165,000
اصول بهداشت و پیشگیری از بیماریهای طیور،بواسحاقی،کلانی،جهادکشاورزی
حمزه بو اسحاقی؛ مهدی کلانی؛ حسین پاشا زانوسی
110,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 صفحه بعد آخرین صفحه