ناشر: پیام آوران کلک آزاد ، تهران
تعداد عنوان ها: 1
تکنولوژی اطلاعات و صادرات نرم افزار ، تارخ
محمد جعفر تارخ؛ امیر علی امی
15,000