ناشر: خوارزمی ، تهران
تعداد عنوان ها: 7
گلستان سعدی،یوسفی،خوارزمی
غلامحسین یوسفی
750,000
بوستان سعدی،یوسفی،خوارزمی
غلامحسین یوسفی
500,000
اندیشه سیاسی در اسلام معاصر،عنایت،خرمشاهی،خوارزمی
بهاءالدین خرمشاهی؛ حمید عنایت
170,000
قدرت، راسل ،دریابندری ، خوارزمی
نجف دریا بندری؛ برتراند راسل
130,000
رسم فنی ، بوگولیوبف ، رجال ، خوارزمی
محمدباقر رجال؛ س . بوگولیوبف - الف . وینف
150,000