ناشر: شباهنگ ، تهران
تعداد عنوان ها: 36
صنعت شیر ، فرهنودی ، شباهنگ
فرهاد فرهنودی
500,000
دفاع هندی شاه ، ماروویچ ، طلوعی فر
درزان ماروویچ؛ محمود طلوعی فر؛ مسعود علی مدد
90,000
تئوری رنگ ، پرامون ، قدرتی ، شباهنگ
خوزه م.پارامون؛ عربعلی شروه؛ زهرا قدرتی
150,000
تاکتیک های شطرنج ، میرزایی ، شباهنگ
سام پالاتنیک؛ حسین میرزایی؛ لو آلبورت؛ گلچهره میرزایی
35,000
مینیاتورهای شطرنج ، 400 بازی ترکیبی ، رویزمان ، گنجیان
عنایت الله گنجیان؛ آ . رویزمان
120,000
شطرنج برای کودکان ، چندلر ،بهاری ، شباهنگ
مورای چندلر؛ خشایار بهاری؛ هلن میلیگان
90,000
هوش شطرنجی ، شیتس ، مرتضوی،شباهنگ
آ.لیف شیتس؛ کاظم مرتضوی
75,000
ساختارهای پیاده ای برنده ، بابورین ، صبحدل ، شباهنگ
الکساندر بابورین؛ یاسر صبحدل
125,000
تئوری شطرنج ، باردن ، طلوعی فر،شباهنگ
محمود طلوعی فر؛ لئونارد بارن؛ حمید بلوچ
95,000
روش من ، نیمزوویچ ، بهاری ، شباهنگ
آرون نیمزوویچ؛ خشایار بهادری
95,000
دفاع سیسیلی ، اوکانال ، طلوعی فر ، شباهنگ
دیوید لوی؛ محمود طلوعی فر؛ کوین اوکانال؛ مسعود علی مدد
60,000
مایزلیس ، تئوری بنیادی شطرنج ، رضایی ، شباهنگ
مایزلیس ایلیالوویچ؛ رضا رضایی
120,000
هنر قربانی در شطرنج ، اشپیلمان ، شریفی ، شباهنگ
رودولف اشپیلمان؛ شاهین امیری شریفی
55,000
جدول های اعداد سودوکو ، خبیری ، شباهنگ
خسرو خبیری؛ شهروز خبیری
25,000
چقدر باهوش هستید ؟،مانزرت ، بلوچ ، شباهنگ
آلفرد مانزرت؛ حمیدرضا بلوچ
25,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 صفحه بعد آخرین صفحه