ناشر: موسسه بین المللی زلزله ، تهران
تعداد عنوان ها: 2
جداسازی لرزه ای در مقابل زلزله ، اسکینر ، تهرانی زاده
آر . ایوان اسکینر؛ محسن تهرانی زاده؛ ویلیام اچ . روبینسون؛ فرزانه حامدی؛ گرمی اچ . مک وری
22,000
طراحی ساختمان برای نیروهای باد و زمین لرزه،امبروز،ناطقی الهی
جیمز امبروز؛ فریبرز ناطقی الهی؛ دیمیتری ورگان؛ حسین کاظم
20,000