ناشر: اشراقی (صفار) ، تهران
تعداد عنوان ها: 89
تئوری حسابداری 2،هندریکسن ،پارسا ئیان ،صفار
علی پارسا ئیان؛ الدون اس؛ هندریکسون ؛ مایکل اف؛ ون بردا
950,000
برندسازی در بخش عمومی ، توکلی ، صفار
پل تمپورال؛ غلامرضا توکلی؛ محمدعلی معین
500,000
مدیریت عملکرد(فرد،تیم و سازمان)،آرمسترانگ،قلیچ لی،صفار
بهروز قلیچ لی؛ مایکل آرمسترانگ؛ داریوش غلام زاده
300,000
درآمدی بر نظریه خط مشی عمومی ، اسمیت ، دانایی فرد
اسمیت ؛ حسن دانایی فرد؛ لاریمر
480,000
الگوهای بین المللی شدن شرکت ها ، برزویی ، صفار
محمدرضا کریمی علویجه؛ مهتاب برزویی
550,000
تئوری حسابداری مالی جلد1 ، اسکات ، پارسائیان ، صفار
ویلیام آر. اسکات؛ علی پارسائیان
850,000
نوآوری و نوآفرینی ، رنجبر ، صفار
الیاس جی کارایانیس؛ مصطفی صفدری رنجبر؛ کامیار غفوریان؛ الپیدا تی سامارا؛ مهرداد شفیعی؛ یانیس ال باکاروس
600,000
تئوری حسابداری مالی جلد2 ، اسکات ، پارسائیان ، صفار
علی پارسائیان؛ ویلیام آر. اسکات
680,000
تئوری حسابداری جلد1 ، ولک ، پارسائیان ، صفار
علی پارسائیان؛ هری آی.ولک؛ جیمز ال.داد؛ یوهان جی. راژکی
750,000
حسابداری پست مدرن ، پارسائیان ، صفار
گائنت برتون؛ علی پارسائیان
550,000
تئوری حسابداری جلد2 ، ولک ، پارسائیان ، صفار
هری آی.ولک؛ علی پارسائیان؛ جیمز ال. داد؛ یوهان جی راژکی
750,000
مبانی مدیریت بازاریابی ، کاتلر ، پارسائیان ، صفار
فیلیپ کاتلر؛ علی پارسائیان
950,000
اصول حسابداری(2)،تالیف،نوروش،صفار
ایرج نوروش؛ فیض الله شیرزادی
450,000
تئوری حسابداری 1 ، هندریکسن ، پارسائیان ، صفار
الدون هندریکسن؛ علی پارسائیان؛ ون بردا
950,000
تئوری اثباتی حسابداری ، پارسائیان ، صفار
راس ال. واتس؛ علی پارسائیان
750,000
حساب دیفرانسیل و انتگرال جلد1 قسمت2 ، ویرایش 7 ، جمشیدی ، صفار
رابرت ا آدامز -کریستفر اسکیس؛ فرزین حاجی جمشیدی -هوشمند سردار-علی اسلامی خوزانی -مهرداد آزادی
350,000
نوآوری چابک ، موریس ، توکلی ، اشراقی
لانگ دان موریس؛ غلامرضا توکلی؛ موزس ما؛ مصطفی صفدری رنجبر؛ پو چی وو؛ محمدرضا اسدپور؛ امیر ذاکری
300,000
حساب دیفرانسیل و انتگرال و هندسه تحلیلی جلد1قسمت1 توماس ،جمشیدی ویرایش14 صفار
فرزین حاجی جمشیدی؛ جورج توماس؛ جوئل هاس؛ مهرداد آزادی؛ هیل ؛ ویر
400,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 صفحه بعد آخرین صفحه