ناشر: اشراقی (صفار) ، تهران
تعداد عنوان ها: 86
تئوری حسابداری 1 ، هندریکسن ، پارسائیان ، صفار
الدون هندریکسن؛ علی پارسائیان؛ ون بردا
950,000
تئوری حسابداری 2،هندریکسن ،پارسا ئیان ،صفار
علی پارسا ئیان؛ الدون اس؛ هندریکسون ؛ مایکل اف؛ ون بردا
950,000
تئوری اثباتی حسابداری ، پارسائیان ، صفار
علی پارسائیان؛ راس ال. واتس
750,000
تئوری حسابداری مالی جلد2 ، اسکات ، پارسائیان ، صفار
علی پارسائیان؛ ویلیام آر. اسکات
680,000
تئوری حسابداری مالی جلد1 ، اسکات ، پارسائیان ، صفار
علی پارسائیان؛ ویلیام آر. اسکات
850,000
مدیریت عملکرد(فرد،تیم و سازمان)،آرمسترانگ،قلیچ لی،صفار
مایکل آرمسترانگ؛ بهروز قلیچ لی؛ داریوش غلام زاده
300,000
درآمدی بر نظریه خط مشی عمومی ، اسمیت ، دانایی فرد
حسن دانایی فرد؛ اسمیت ؛ لاریمر
480,000
تئوری حسابداری جلد1 ، ولک ، پارسائیان ، صفار
هری آی.ولک؛ علی پارسائیان؛ جیمز ال.داد؛ یوهان جی. راژکی
750,000
حسابداری پست مدرن ، پارسائیان ، صفار
علی پارسائیان؛ گائنت برتون
550,000
تئوری حسابداری جلد2 ، ولک ، پارسائیان ، صفار
هری آی.ولک؛ علی پارسائیان؛ جیمز ال. داد؛ یوهان جی راژکی
750,000
مبانی مدیریت بازاریابی ، کاتلر ، پارسائیان ، صفار
علی پارسائیان؛ فیلیپ کاتلر
950,000
اصول حسابداری(2)،تالیف،نوروش،صفار
ایرج نوروش؛ فیض الله شیرزادی
450,000
حساب دیفرانسیل و انتگرال جلد1 قسمت2 ، ویرایش 7 ، جمشیدی ، صفار
رابرت ا آدامز -کریستفر اسکیس؛ فرزین حاجی جمشیدی -هوشمند سردار-علی اسلامی خوزانی -مهرداد آزادی
350,000
نوآوری چابک ، موریس ، توکلی ، اشراقی
غلامرضا توکلی؛ لانگ دان موریس؛ مصطفی صفدری رنجبر؛ موزس ما؛ پو چی وو؛ محمدرضا اسدپور؛ امیر ذاکری
300,000
حساب دیفرانسیل و انتگرال و هندسه تحلیلی جلد1قسمت1 توماس ،جمشیدی ویرایش14 صفار
جورج توماس؛ فرزین حاجی جمشیدی؛ جوئل هاس؛ مهرداد آزادی؛ هیل ؛ ویر
400,000
راهنمای حل مبانی فیزیک 3:شاره ها،موج ها ،ویرایش10 ، بروجنی ، صفار
روح اله خلیلی بروجنی؛ البرز ضرغام بروجنی
250,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 صفحه بعد آخرین صفحه