ناشر: اشراقی (صفار) ، تهران
تعداد عنوان ها: 71
اصول حسابداری(2)،تالیف،نوروش،صفار
ایرج نوروش؛ فیض الله شیرزادی
450,000
مدیریت عملکرد(فرد،تیم و سازمان)،آرمسترانگ،قلیچ لی،صفار
بهروز قلیچ لی؛ مایکل آرمسترانگ؛ داریوش غلام زاده
190,000
حساب دیفرانسیل و انتگرال جلد1 قسمت2 ، ویرایش 7 ، جمشیدی ، صفار
فرزین حاجی جمشیدی -هوشمند سردار-علی اسلامی خوزانی -مهرداد آزادی؛ رابرت ا آدامز -کریستفر اسکیس
350,000
روش های کاربردی در تفکر سیستمی ، عادل آذر
عادل آذر؛ باب ویلیامز؛ سعید جهانیان؛ ریچارد هاملبرونر
210,000
نوآوری چابک ، موریس ، توکلی ، اشراقی
لانگ دان موریس؛ غلامرضا توکلی؛ مصطفی صفدری رنجبر؛ موزس ما؛ پو چی وو؛ محمدرضا اسدپور؛ امیر ذاکری
300,000
حساب دیفرانسیل و انتگرال و هندسه تحلیلی جلد1قسمت1 توماس ،جمشیدی ویرایش14 صفار
جورج توماس؛ فرزین حاجی جمشیدی؛ مهرداد آزادی؛ جوئل هاس؛ هیل ؛ ویر
400,000
راهنمای حل مبانی فیزیک 3:شاره ها،موج ها ،ویرایش10 ، بروجنی ، صفار
روح اله خلیلی بروجنی؛ البرز ضرغام بروجنی
250,000
مبانی فیزیک ج3:شاره ها،موجها،نور و فیزیک جدید،هالیدی،جلیلیان نصرتی،و10،صفار
دیوید هالیدی؛ محمدرضا جلیلیان نصرتی؛ محمد عابدینی؛ رابرت رزنیک؛ جرل واکر؛ مجتبی پرهیزگار؛ روح الله خلیلی بروجنی
450,000
مهارت سیاسی در کار،تاثیرمهارت سیاسی بر اثربخشی شغلی،جرالدفریس،فانی،صفار
جرالد آر فریس؛ علی اصغر فانی؛ فاطمه شیخی نژاد؛ شری ال دیویدسن؛ پاملا ال پروی
125,000
رویکرد اسلامی به مدیریت استراتژیک،فانتین،دلخواه،صفار
جلیل دلخواه؛ رودریگو فانتین؛ سونیا صرامی؛ خالق احمد
120,000
مدیریت رفتار سازمانی بین المللی،نانسی آدلر،الوانی،صفار
نانسی جی.آدلر؛ مهدی الوانی؛ بهروز پورولی؛ آلیسون گاندرسن؛ اکرم نوری
180,000
حسابداری مدیریت،نوروش،صفار
ایرج نوروش؛ بیتا مشایخی؛ فریما نوروش
280,000
آموزش برق ساختمان درجه 1 ، مسگری
علی مسگری هادی قناد
120,000
راهنمای حساب دیفرانسیل و انتگرال و هندسه تحلیلی ج 1 ق 1،توماس،و12،جمشیدی،صفار
فرزین حاجی جمشیدی؛ جورج توماس؛ جوئل هاس؛ مهرداد آزادی؛ موریس ویر
180,000
فرهنگ حسابداری نوروش،نوروش،ایمان-صفار
ایرج نوروش؛ رضا شیروانی
320,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 صفحه بعد آخرین صفحه