ناشر: اطهران ، تبریز
تعداد عنوان ها: 34
اصول جریان های چندفازی ، برنن ، امینی آخور ، اطهران
کریستوفر ارلزبرنن؛ سمانه امینی آخور
320,000
رمزنگاری تصویر مفاهیم و الگوریتم ها ، اسدپور ، اطهران
میلاد عبدالله زاده؛ محمد اسدپور
150,000
تشریح کامل مسایل پردازش سیگنال گسسته درزمان،اپنهایم،وارثی،و3،آشیناتبریز
آلن وی. اپنهایم؛ کاظم وارثی؛ راند دبلیو. شیفر؛ جابر فلاح اردشیر
750,000
تشریح مسائل مقاومت مصالح(1)،پوپوف،فرشباف،و2،آشیناتبریز
ایگور پوپوف؛ سیما فرشباف؛ آیدا پرورش
245,000
تشریح مسائل مکانیک سیالات(1)،وایت،جبارزاده،و7،اطهران تبریز
فرانک ام.وایت؛ پریناز جبارزاده؛ مهرناز جبارزاده؛ هادی فلاح اردشیر؛ امیرسرورالدین
280,000
ارزیابی کار و زمان،نهایی،پوردربانی،اطهران تبریز
وحید سعید نهایی؛ راضیه پوردربانی
170,000
تشریح مسائل تحلیل و طراحی مدارهای تکنیک پالس،بل،مهاجری،و4،اطهران تبریز
سجاد آذراستمال؛ دیوید بل؛ اسماء شیرازی؛ عطا اله مهاجری
190,000
تشریح مسائل مبانی بررسی سیستمهای قدرت(1)،استیونسون،فلاح اردشیر،آشیناتبریز
جابر فلاح اردشیر؛ ویلیام دی . استیونسون؛ جی؛ آر . گرنجر
220,000
تشریح مسائل مکانیک سیالات(2)،وایت،جبارزاده،و7،اطهران تبریز
پریناز جبارزاده؛ فرانک ام.وایت؛ مهرناز جبارزاده؛ هادی فلاح اردشیر؛ امیرسرورالدین
700,000
راهنمای جامع مدارفرمان پیشرفته،چراغی،و1،اطهران تبریز
عسگر چراغی؛ محمدرضا سلمانزاده
170,000
تشریح کامل مسائل دینامیک گازها،فلاح اردشیر،جیمز جان،و2،طهران تبریز
هادی فلاح اردشیر؛ امیر سرورالدین؛ محمد وجدی
170,000
تشریح مسائل طراحی مدارهای مجتمع آنالوگCOMS،سیدغلامی،اطهران تبریز
بهزاد رضوی؛ حسام سید غلامی؛ عطا اله مهاجری
195,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 صفحه بعد آخرین صفحه