ناشر: علمی و فرهنگی ، تهران
تعداد عنوان ها: 130
ساختار و کارکرد اندیشکده ها ، فتاحی ، علمی فرهنگی
مینا اینانلو؛ سجاد فتاحی؛ محمد فکری؛ روح الله قاسمی
170,000
شهرها در اقتصاد جهانی ، خاکباز ، علمی فرهنگی
افشین خاکباز؛ ساسکیا ساسن
200,000
فن و هنر عکاسی ، شفائیه
هادی شفائیه
280,000
هنر پیرااسلامی
صادق رشیدی
130,000
نهج البلاغه،شهیدی،علمی فرهنگی
جعفر شهیدی؛ شریف رضی
350,000
مدیریت ایران کشورداری الکترونیک،پورعزت،علمی فرهنگی
گروهی از نویسندگان و علی اصغر پورعزت
240,000
تاریخ فلسفه ج 1 : یونان و روم ، کاپلستون،مجتبوی،علمی فرهنگی
جلال الدین مجتبوی؛ فردریک چارلز کاپلستون
380,000
کیمیای سعادت 2جلدی،غزالی طوسی،خدیوجم،علمی فرهنگی
ابوحامد امام محمد غزالی طوسی؛ حسین خدیوجم
550,000
هنر اسلامی،تالبوت رایس،ملک بهار،علمی فرهنگی
ماه ملک بهار؛ دیوید تالبوت رایس
150,000
حافظ نامه 2 جلدی،خرمشاهی،علمی فرهنگی
بهاء الدین خرمشاهی
750,000
چیستی معرفت،دانکن،خوشنویس،علمی فرهنگی
یاسر خوشنویس؛ دانکن پریچارد
90,000
تاریخ فلسفه در جهان اسلامی،فاخوری،آیتی،علمی فرهنگی
عبدالمحمد آیتی؛ حنا فاخوری؛ خلیل جر
280,000
تاریخ فلسفه جلد 6 ، از ولف تا کانت ، کاپلستون ، سعادت
اسماعیل سعادت؛ فردریک چارلز کاپلستون؛ منوچهر بزرگمهر
280,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 صفحه بعد آخرین صفحه