ناشر: فرهمند ، تهران
تعداد عنوان ها: 24
طراحی لرزه ای بر اساس تغییر مکان ، عمرانیان ، فرهمند
پریستلی ؛ احسان عمرانیان؛ کالوی؛ علیرضا صالحین
700,000
آلودگی هوای داخل ساختمان ، دهقانی ، فرهمند
محمدهادی دهقانی؛ حافظ گلستانی فر
140,000
جداول پروفیل های اشتال با CD،اشنایدربورگر،عباسی،فرهمند
محمدرضا عباسی؛ مارتا اشنایدر بورگر
250,000
راهنمای جامع تفکیک آپارتمان،امیری،فرهمند
علیرضا امیری؛ اسماعیل یزدانی
400,000
انتقال حرارت،هولمن،قربانیان،و10،فرهمند
جی.پی.هولمن ؛ سهراب علی قربانیان
330,000
تشریح مسائل حساب دیفرانسیل و انتگرال ج1،آدامز،سعیدی فر،فرهمند
سائده سعیدی فرد؛ رابرت الکساندر آدامز
440,000
سیستم های وتلند برای کنترل رواناب شهری،محوی،فرهمند
امیرحسین محوی؛ حافظ گلستانی فر؛ محمدشیر مردی؛ سعید پرستار
170,000
تئوری و مسائل انتقال حرارت ، دونالدارن سیسوم، محمدی
دکتر دونالدارن ؛ارپیتس و ای سیسموم؛ محمدی
120,000
مدارهای الکتریکی سری شومیز،فرهمند
نحوی و ژوزف ادمنینیستر
120,000
ماشینهای الکتریکی p.c.sen ،قهرمان ، صداقتی،فرهمند
پرفسور پ.س.سن؛ قهرمان ؛ صداقتی
160,000